อัตราส่วนครูต่อนักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อัตราส่วนนักเรียนต่อครูประถมศึกษา
ประเทศอัตราอันดับ
สวีเดน9.341
มาเลเชีย13.320
นิวซีแลนด์14.6124
ออสเตรเลีย15.830
ไทย15.9934
อินโดนีเชีย16.6138
จีน17.8842
ญี่ปุ่น18.0543
สิงคโปร์2048
เกาหลี22.350
อินเดีย33.5357
ฟิลิปปินส์33.6758
ที่มา: IMD (International Institute for Management Development)
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อัตราส่วนนักเรียนต่อครูมัธยมศึกษา
ประเทศอัตราอันดับ
โปรตุเกส7.281
ออสเตรเลีย1230
ญี่ปุ่น12.1231
อินโดนีเชีย12.5935
มาเลเชีย13.739
นิวซีแลนด์14.3142
จีน15.7245
สิงคโปร์1646
เกาหลี17.9853
ไทย21.2254
อินเดีย28.2558
ฟิลิปปินส์35.1359
ที่มา: IMD (International Institute for Management Development)