อันดับการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index หรือ HDI) ของประเทศไทยดีขึ้น
อันดับและดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI : Human Development Index) ปี 2554-2555
ปี 2554ปี 2555
ประเทศอันดับค่าดัชนีอันดับค่าดัชนี
ญี่ปุ่น120.904100.912
เกาหลี150.907120.908
ฮ่องกง130.904130.906
สิงคโปร์260.894180.895
มาเลเซีย610.766640.769
จีน1010.6951010.699
ไทย1030.6861030.69
ฟิลิปปินส์1120.6511140.654
อินโดนีเซีย1240.6241210.629
เวียดนาม1280.6171270.614
อินเดีย1340.5511360.554
กัมพูชา1380.5381380.543
ลาว1390.5381380.543
พม่า1490.4941490.498
ที่มา: Human Development Report 2011 และ 2012, UNDP (United Nations Development Programme)
อันดับและดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI : Human Development Index) ปี 2555
The chart showing อันดับปี 2555 series.
อันดับปี 2555
พม่า149
กัมพูชา138
ลาว138
อินเดีย136
เวียดนาม127
อินโดนีเซีย121
ฟิลิปปินส์114
ไทย103
จีน101
มาเลเซีย64
สิงคโปร์18
ฮ่องกง13
เกาหลี12
ญี่ปุ่น10
ที่มา : Human Development Report 2011 และ 2012, UNDP